Sinh hoạt chi bộ và lễ kết nạp đảng viên mới
Sinh hoạt chi bộ và lễ kết nạp đảng viên mới
Truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm
Truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm
Huyện Bắc Quang phun khử trùng tại xã Đức Xuân
Huyện Bắc Quang phun khử trùng tại xã Đức Xuân
Huyện Bắc Quang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2017
Huyện Bắc Quang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2017
Giám sát hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá
Giám sát hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá
Tập huấn công tác Khám chữa bệnh
Tập huấn công tác Khám chữa bệnh
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã
Tập huấn phòng chống bệnh ho gà
Tập huấn phòng chống bệnh ho gà
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Vô Điếm
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Vô Điếm
TỌA ĐÀM 27/2
TỌA ĐÀM 27/2
Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức tập huấn Xây dựng nhà trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức tập huấn Xây dựng nhà trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Đức Xuân
TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Đức Xuân