Giám sát hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

03.04.2017 09:52

Ngày 28/03/2017, tại hội trường Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quang tiến hành kiểm tra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá do đồng chí Nguyễn Lê Hồng Giám đốc trung tâm truyền thông – GDSK làm trưởng đoàn đã kiểm tra trực tiếp hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2 đơn vị Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quang và Trung tâm Y tế qua kiểm tra thực tế cả 2 đơn vị đều thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có kế hoạch, ký cam kết, không có hiện tượng mua bán, hút thuốc lá trong kh

Giám sát hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

Giám sát hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá    

Ngày 28/03/2017, tại hội trường Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quang tiến hành kiểm tra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá do đồng chí Nguyễn Lê Hồng Giám đốc trung tâm truyền thông – GDSK làm trưởng đoàn đã kiểm tra trực tiếp hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 2 đơn vị Bệnh Viện ĐKKV Bắc Quang và Trung tâm Y tế  qua kiểm tra thực tế cả 2 đơn vị đều thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có kế hoạch, ký cam kết, không có hiện tượng mua bán, hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí trưởng đoàn đã yêu cầu đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, đưa nôi dung không hút thuốc lá vào vào thi đua, khen thưởng, đánh giá cuối năm, thực hiện theo chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà các cấp.

Ma Thị Bể: Phòng TT- GDSK