Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
40/KH-SYT 18/01/2024 40/KH-SYT Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)
34/KH-SYT 18/01/2024 34/KH-SYT Triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong lĩnh vực dân số và phát triển năm 2024
1415/QĐ-SYT 28/12/2023 1415/QĐ-SYT Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024