Văn bản UBND huyện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
26/KH-BCĐ 18/01/2024 26/KH-BCĐ Kế hoạch hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2024
219/KH-UBND 15/01/2024 219/KH-UBND Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vác xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ từ 49 tháng tuổi đến 6 tuổi huyện Bắc Quang năm 2024
07/KH-BCĐ 08/01/2024 07/KH-BCĐ kế hoạch triển khai thực hiện công tác Y tế huyện Bắc Quang năm 2024
3588/UBND-VP 26/07/2020 3588/UBND-VP Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi xuất hiện bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng
2098/UBND-NV 24/10/2016 2098/UBND-NV 2098/UBND-NV Vv chấn chỉnh công tác đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ