Trung tâm y tế Bắc Quang

Tổ 1 Thị Trấn Việt Quang -Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193822862

Gửi email cho Trung tâm y tế Bắc Quang

Những thông tin có (*) là bắt buộc