Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức tập huấn Xây dựng nhà trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

16.01.2017 08:38

Ngày 03.01 Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức buổi tập huấn cho toàn bộ cán bộ giáo viên thuộc trường Mầm Non xã Tiên Kiều. Mục địch nhằm cung cấp kiến thức cho toàn bộ cán bộ giáo viên biết cách phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, nhằm hạn chế tỷ lệ thấp nhất tai nạn sẩy ra, xây dựng môt nhà trường an toàn.

Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức tập huấn Xây dựng nhà trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức tập huấn Xây dựng nhà trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Ngày 03.01  Trạm Y tế xã Tiên Kiều tổ chức buổi tập huấn cho toàn bộ cán bộ giáo viên thuộc trường Mầm Non xã Tiên Kiều. Mục địch nhằm cung cấp kiến thức cho toàn bộ cán bộ giáo viên biết cách phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, nhằm hạn chế tỷ lệ thấp nhất tai nạn sẩy ra, xây dựng môt nhà trường an toàn.

Chủ trì lớp tập huấn là Bác sỹ Hoàng Thi Tuyền, Trưởng trạm Y tế xã. Nội dung của buổi tập huấn là cung cấp kiến thức về những yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường học, một số tai nạn thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh và hướng dẫn môt số phương pháp cơ bản để sơ cứu tai nạn thường gặp tại nhà trường.

Thông qua buổi tập huấn Trạm Y tế xã muốn gửi đến thông điệp “Hãy chung tay xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”. Để làm tốt nhà trường, Trạm Y tế xã cùng các ban ngành đoàn thể cần chung tay tuyên truyền và thực hiện tốt, nhằm xây dựng một môi trường nhà trường an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Hoàng Tuyền - Trạm Y tế xã Tiên Kiều