Trung tâm Y tế Bắc Quang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2016

29.12.2016 08:56

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-YTDP, ngày 21/10/2016 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn năm 2016 tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Y tế Bắc Quang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình  mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2016

Trung tâm Y tế Bắc Quang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-YTDP, ngày 21/10/2016 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn năm 2016 tỉnh Hà Giang.

Ngày 28.12 Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2016. Đến dự hội nghị có các lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các phòng ban trong huyện, lãnh đạo ủy ban nhân xã, thị trấn, trưởng trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực.

Hội nghị đã triển khai báo cáo kết quả thực hiện vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 - 2015; giới thiệu về chương trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Hà Giang và báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện chương trình “RB-SupRSWS” năm 2016, vai trò và sự cần thiết đầu tư vào lĩnh vực vệ sinh.

Kết thúc Hội nghị các thành viên đã lắm rõ vai trò cũng như trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong công tác truyền thông để triên khai kế hoạch và tổ chức thực hiện trong nhưng năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Hà - Phòng Truyền thông GDSK