Tập huấn can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị Methadone tại xã Kim Ngọc, Bắc Quang

28.07.2020 09:22

Ngày 24.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức tập huấn can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị Methadone cho 30 học viên đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn bản và cán bộ Trạm Y tế tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang.

Tập huấn can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị Methadone tại xã Kim Ngọc, Bắc Quang

Tập huấn can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị Methadone tại xã Kim Ngọc, Bắc Quang

 Ngày 24.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức tập huấn can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, điều trị Methadone cho 30 học viên đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn bản và cán bộ Trạm Y tế tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang.

      Tại lớp tập huấn các học viên được cung cấp các kiến thức về thực trạng tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Hà Giang; các kiến thức về biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, Viêm gan B và Giang mai; kiến thức truyền thông về Không phát hiện = Không lây truyền; dự phòng sau phơi nhiễm HIV; so sánh sự nguy hiểm của Viêm gan B và HIV; lợi ích điều trị Methadone; lợi ích tham gia BHYT với người nhiễm; Nghị định số 90/NĐ-CP về điều trị Methadone; Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA về xác định tình trạng nghiện tuyến xã/phường...

      Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS và điều trị Methadone cho các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động người dân và các đối tượng nguy cơ thực hiện hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và tham gia điều trị Methadone tại cộng đồng.

Nguyễn Quỳnh