Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời.

28.03.2024 14:26

Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời.

Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời.

Trung tâm Y tế Bắc Quang tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời.

 

Ngày 26.3 Trung tâm Y tế Bắc Quang tổ chức tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho 23 học viên là cán bộ chuyên trách dinh dưỡng của các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang.

Tại lớp tập huấn học viên được truyền đạt kiến thức về: Tình hình dinh dưỡng trên thế giới và Việt Nam, tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời,  nguyên nhân và hậu quả của suy dinh dưỡng; Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ trước, trong thời kì có thai và bà mẹ cho con bú; Bảng tra đánh giá tình trạng dinh dưỡng...

Sau lớp tập huấn các học viên đã nắm được những kiến thức và kỹ năng về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng  trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng trên địa bàn toàn huyện.

 

                                                              Thùy Linh – TTYT Bắc Quang

Thùy Linh – TTYT Bắc Quang
tin tức