Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sĩ gia đình tại xã Đông Thành

21.05.2020 14:14

Chiều ngày 13/5/2020, Trung tâm Y tế Bắc Quang đã tổ chức tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sỹ gia đình cho cán bộ y tế tại trạm Y tế xã Đông Thành năm 2020.

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang  tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sĩ gia đình tại xã Đông Thành

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang  tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sĩ gia đình tại xã Đông Thành

Thực hiện kế hoạch số 99/KH-TTYT ngày 5 tháng 5 năm 2020. Của Trung tâm Y tế Bắc Quang V/v tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sỹ gia đình. 

       Chiều  ngày 13/5/2020, Trung tâm Y tế Bắc Quang đã tổ chức tập huấn triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sỹ gia đình cho cán bộ y tế tại trạm Y tế  xã Đông Thành năm 2020.

        Tại buổi tập huấn bác sỹ Nguyễn Duy Thực, giám đốc Trung tâm Y tế  huyện đã  triển khai  những nội dung cơ bản về kỹ năng khai thác thông tin tiền sử và các yếu tố liên quan sức khỏe, tiêm chủng; kỹ năng khám lâm sàng, cận lâm sàng; cách ghi chép vào phiếu sức khỏe cá nhân; cách cập nhật thông tin phiếu khám sức khỏe của cá nhân hộ gia đình...

      Qua buổi tập huấn nhằm củng cố thêm kiến thức cho cán bộ Trạm Y tế xã thực hiện tốt hơn nữa việc thu thập thông tin sức khỏe của các cá nhân  trong hộ gia đình cũng như lồng ghép tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo mô hình bác sỹ gia đình tại địa phương./.

Minh Thúy