TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH BẠCH HẦU NĂM 2023

07.09.2023 15:09

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh Bạch Hầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 07/9/2023 Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Bạch Hầu cho Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực, Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn và cán bộ các khoa phòng trên địa bàn huyện Bắc Quang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH BẠCH HẦU NĂM 2023

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH BẠCH HẦU NĂM 2023                                                                                                                                                

Trước tình hình  diễn biến phức tạp của bệnh Bạch Hầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 07/9/2023 Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Bạch Hầu cho Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực, Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn và cán bộ các khoa phòng trên địa bàn huyện Bắc Quang.

Tại buổi tập huấn các học viên được cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Bạch Hầu; kiến thức cơ bản về bệnh Bạch Hầu, hướng dẫn khám sàng lọc ,giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh Bạch Hầu, hướng dẫn điều tra lấy mẫu bệnh phẩm, triển khai Thông tư 54/2015/TT – BYT ngày 28/12/2015 về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch truyền nhiễm…

Qua buổi tập huấn giúp các học viên nắm vững các kiến thức cơ bản và triển khai tốt công tác giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh Bạch Hầu, góp phần nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Bạch Hầu nói riêng và phòng chống dịch bệnh nói chung trên địa bàn toàn huyện.

Lưu Thùy Linh