Trung tâm Y tế Bắc Quang phúc tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại xã Bằng Hành

19.06.2020 15:43

Chiều ngày 15/6/2020, Trung tâm y tế Bắc Quang tổ chức phúc tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại xã Bằng Hành huyện Bắc Quang.

Trung tâm Y tế  Bắc Quang  phúc tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại xã Bằng Hành

Trung tâm Y tế  Bắc Quang  phúc tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại xã Bằng Hành

Chiều ngày 15/6/2020, Trung tâm y tế Bắc Quang tổ chức phúc tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tại xã Bằng Hành huyện Bắc Quang.

Mặc dù đã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã từ năm 2014, đến nay xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đạt được. Đảng ủy, chính quyền chú trọng đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vào nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trạm Y tế xã. Người dân từng bước nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng các chương trình, hoạt động về chăm sóc sức khỏe; đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Đội ngũ y tế thôn bản thực hiện tốt nhiện vụ, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua chấm điểm thực tế, xã Bằng Hành đạt 91/100 điểm, không có tiêu chí bị điểm liệt, đủ điều kiện để công nhận xã duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, bác sỹ Nguyễn Duy Thực, Giám đốc Trung tâm Y tế, trưởng đoàn phúc tra đã ghi nhận kết quả mà xã Bằng Hành đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ gia một số hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đoàn công tác  đề nghị trong thời gian tới, xã Bằng Hành cần quan tâm chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu y tế về dân số, tăng cường công tác giám sát, giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của trạm Y tế xã .

Minh Thúy