Tập huấn công tác Khám chữa bệnh

03.04.2017 09:32

Ngày 28 – 29/3 tại trạm Y tế xã Hùng An trung tâm Y tế tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ làm công tác khám chữa bệnh và xét nghiệm cho cán bộ toàn trung tâm và trạm Y tế các xã;

Tập huấn công tác Khám chữa bệnh

Tập huấn công tác Khám chữa bệnh

Ngày 28 – 29/3 tại trạm Y tế xã Hùng An trung tâm Y tế tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ làm công tác khám chữa bệnh và xét nghiệm cho cán bộ toàn trung tâm và trạm Y tế các xã;

Trong 2 ngày tập huấn các học viên đã được nghe giảng viên Bs Đặng Phúc Diệp: Giám Đốc trung tâm Y tế đã cung cấp những kiến thức cơ bản và biểu mẫu Y tế xã, cách thực hiện Siêu âm, điện tim, xét nghiệm, ghi chép sổ sách. Hướng dẫn nội dung cơ bản của thông tư 37/2016/ TT/BYT                                                        

Qua lớp tập huấn các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về ghi chép sổ sách, biểu mẫu, Kỹ thuật siêu âm, xét nghiệm, điện tim. Tại buổi tập huấn các học viên tham quan học tập mô hình điểm về cơ sở Y tế Xanh, Sạch, Đẹp.

Ma Thị Bể Phòng TT- GDSK