Tập huấn phòng chống bệnh ho gà

28.03.2017 00:00

Để thưc hiện tốt công tác phòng chống dịch trong toàn huyện nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng, chống dịch ho gà trong tình hình mới ngày 24/3 Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn cho hơn 60 cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế, cán bộ làm công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch tuyến xã, thị trấn huyện Bắc Quang

Tập huấn phòng chống bệnh ho gà

Tập huấn phòng chống bệnh ho gà

Để thưc hiện tốt công tác phòng chống dịch trong toàn huyện nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng, chống dịch ho gà trong tình hình mới ngày 24/3  Trung tâm Y tế huyện  tổ chức tập huấn cho hơn 60 cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế, cán bộ làm công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch tuyến xã, thị trấn huyện Bắc Quang

Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Thời: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Quang

Tại buổi  tập huấn các học viên đã được nghe giảng viên Bs Hoàng Tất Vũ: Trưởng khoa KSDB HIV/AIDS, Bs Hoàng Quang Tuân Phụ trách công tác phòng chống dịch cung cấp những kiến thức cơ bản các triệu chứng của bệnh phát hiện sớm, xử trí, báo cáo kịp thời ca bệnh, dịch.

Qua buổi tập huấn giúp các học viên nắm được các kiến thức cơ bản về bệnh ho gà nâng cao kiến thức trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh  từ đó chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng  

Ma Thị Bể Phòng Truyền Thông