ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019 HUYỆN BẮC QUANG

11.12.2019 10:35

Ngày 06/12 Đoàn Sở Y tế Hà Giang do đồng chí Nguyễn Đình Dích phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn kiểm tra công tác Y tế năm 2019 huyện Bắc Quang; Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở Y tế, Bệnh Viện đa khoa tỉnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Ban Giám đốc, trưởng, phó các khoa phòng thuộc các đơn vị y tế huyện Bắc Quang

ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019  HUYỆN BẮC QUANG

ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019 HUYỆN BẮC QUANG

Ngày 06/12 Đoàn Sở Y tế Hà Giang do đồng chí Nguyễn Đình Dích phó  giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn kiểm tra công tác Y tế năm 2019  huyện Bắc Quang; Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở Y tế, Bệnh Viện đa khoa tỉnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Ban Giám đốc, trưởng, phó các khoa phòng thuộc các đơn vị y tế huyện Bắc Quang.

          Trong năm 2019 đơn vị y tế cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trên địa bàn không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra; chất lượng khám, chưa bệnh được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; sử dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn, quản lý bệnh Tăng huyết áp, triển khai điểm mô hình phòng khám bác sỹ theo nguyên lý y học gia đình tại 6 trạm Y tế xã. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua công tác kiểm tra các đơn vị còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: công tác quản lý, điều hành, trách nhiệm trong công tác tham mưu, công tác khám, chữa bệnh BHYTvẫn còn một số hạn chế.

          Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đình Dích  trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả các đơn vị Y tế đã đạt được trong năm 2019 đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu những ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra để có các biện pháp khắc phục những phần còn hạn chế nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Nông Minh Thúy– Phòng TT-GDSK