Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại xã Đức Xuân

25.09.2019 10:38

Ngày 21/9, Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang phối hợp Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình ra quân triển khai "Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình” năm 2019 tại Trạm Y tế xã Đức Xuân.

Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại xã Đức Xuân

Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại xã Đức Xuân

Ngày 21/9, Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang phối hợp Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình ra quân triển khai "Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình” năm 2019 tại Trạm Y tế xã Đức Xuân.

Mục đích của chiến dịch nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động tuyên truyên chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Tham gia chiến dịch, chị em phụ nữ được khám, tư vấn, cấp bao cao su, thuốc tránh thai, đặt vòng, các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, siêu âm, cấp thuốc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngày đầu triển khai chiến dịch đã đặt vòng tránh thai 5 ca, khám phụ khoa 14 ca, siêu âm 43 ca, thay vòng 2, xét nghiệm soi tươi 32 ca và tư vấn gần 50 lượt người.

Chiến dịch lần này được tổ chức triển khai ở xã Đức Xuân góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về dân số, kế hoạch hóa gia đình; Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyên truyền vận động và cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân./.

Nông Minh Thúy– Phòng TT-GDSK