BẮC QUANG TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỆNH ÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

01.08.2018 14:20

Ngày 30.7, Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang đã tổ chức lớp tập huấn triển khai bệnh án tăng huyết áp (THA) và thực hiện giá trị dịch vụ theo Thông tư 15/2018/TT-BYT cho 47 học viên là Trưởng Trạm y tế, cán bộ thực hiện công tác khám chữa bệnh của Trạm Y tế các xã/thị trấn; cán bộ phụ trách chương trình THA, tổ Dược của Trung tâm Y tế huyện .

BẮC QUANG TẬP HUẤN TRIỂN KHAI  BỆNH ÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

BẮC QUANG TẬP HUẤN TRIỂN KHAI  BỆNH ÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP                                                                                                   

Ngày 30.7, Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang đã tổ chức lớp tập huấn triển khai bệnh án tăng huyết áp (THA) và thực hiện giá trị dịch vụ theo Thông tư 15/2018/TT-BYT cho 47 học viên là Trưởng Trạm y tế, cán bộ thực hiện công tác khám chữa bệnh của Trạm Y tế các xã/thị trấn; cán bộ phụ trách chương trình THA, tổ Dược của Trung tâm Y tế huyện .  

Tại buổi tập huấn các học viên đã được bác sỹ Đặng Phúc Diệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang hướng dẫn triển khai một số nội dung: Lập bệnh án và điều trị ngoại trú bệnh THA, giá dịch vụ theo Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc; công tác phát hiện, triển khai lập bệnh án quản lý theo dõi người bệnh tại tuyến cơ sở và thực hiện hệ thống phần mềm thống kê báo cáo, quản lý và điều trị bệnh THA.

Qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức và hiệu quả trong việc triển khai bệnh án và thực hiện giá dịch vụ trong việc quản lý và điều trị bệnh nhân THA trên địa bàn huyện.         

Ma Thị Bể - TTYT Bắc Quang