Tập huấn tiêm chủng mở rộng tại huyện Bắc Quang

07.11.2017 09:33

Ngày 02 – 04/11/2017 Trung tâm Y tế Bắc Quang đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức phối hợp lớp tập huấn “Quản lý, thực hành tiêm chủng và giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc TCMR” cho cán bộ Y tế của huyện.

Tập huấn tiêm chủng mở rộng tại huyện Bắc Quang

Tập huấn tiêm chủng mở rộng tại huyện Bắc Quang

           Ngày 02 – 04/11/2017 Trung tâm Y tế Bắc Quang đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức phối hợp lớp tập huấn “Quản lý, thực hành tiêm chủng và giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc TCMR cho cán bộ Y tế của huyện. Dự và khai mạc lớp tập huấn có: Lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cùng hơn 26 học viên là cán bộ Y tế tại tuyến huyện và xã trực tiếp làm công tác tiêm chủng mở rộng.
          Tại lớp tập huấn các học viên được giảng viên của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh truyền đạt các nội dung: Quản lý và thực hành tiêm chủng mở rộng, giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn về các biểu mẫu, báo cáo trong chương trình tiêm chủng mở rộng...

Thông qua lớp tập huấn, học viên được nâng cao kiến thức, thực hiện tốt công tác về “Quản lý, thực hành tiêm chủng và giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc tiêm chủng mở rộng” các xã, thị trấn của huyện. Kết thúc lớp tập huấn các học viên được tập huấn tiêm chủng và giấy chứng nhận hết hạn.

Kim Thị Hiệp - Phòng TTGDSK