Đảng ủy khối Văn hóa xã hội tổ chức Hội thi: “Kể chuyện về Bác Hồ và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang”

15.08.2017 09:24

Ngày 05/8/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy khối Văn hóa xã hội huyện Bắc Quang tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang”.

Đảng ủy khối Văn hóa xã hội tổ chức Hội thi:  “Kể chuyện về Bác Hồ và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ  và nhân dân Hà Giang”

Đảng ủy khối Văn hóa xã hội tổ chức Hội thi: “Kể chuyện về Bác Hồ và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang”

Ngày 05/8/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy khối Văn hóa xã hội huyện Bắc Quang tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang”. Hội thi nhằm làm cho các tập thể, cá nhân thấm nhuần ngày càng sâu sắc nội dung, ý nghĩa việc học tập; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn; Từ đó thi đua làm nhiều việc tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuyên dương, cổ vũ, nhân rộng và làm theo những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

11 Thí sinh thuộc 11 Chi bộ trực thuộc tham gia Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lần lượt trình bày phần thi của mình bằng những mẩu chuyện vô cùng ý nghĩa và xúc động về công lao, cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, qua mỗi câu chuyện, các thí sinh tham dự Hội thi cũng đã bày tỏ tình cảm, thể hiện lòng kính trọng của mình đối với Bác, đồng thời gửi gắm những điều răn dạy, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh trung tâm Y tế; giải nhì cho thi sinh Nguyễn Thị Thịnh Chi bộ Phòng GD Bắc Quang; giải ba cho thí sinh Đặng Thị Phượng Chi bộ phòng LĐTB& XH; giải khuyến khích cho thí sinh Phạm Thị Quỳnh Hoa Trung tâm GDNN-GDTX. 

Ma Thị Bể - Phòng TT GDSK