Sinh hoạt chi bộ và lễ kết nạp đảng viên mới

22.06.2017 10:47

Ngày 16/7 Chi bộ trung tâm Y tế huyện tổ chức kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú gồm có quần chúng Lưu Thùy Linh tổ dược KCB và quần chúng Vũ Thị Thơm khoa CSSKSS

Sinh hoạt chi bộ và lễ kết nạp đảng viên mới

Sinh hoạt chi bộ và lễ kết nạp đảng viên mới

                                                                                                                                                     

Ngày 16/7 Chi bộ trung tâm Y tế huyện tổ chức kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú gồm có quần chúng Lưu Thùy Linh tổ dược KCB và quần chúng Vũ Thị Thơm khoa CSSKSS

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Phúc Diệp: Bí thư chi bộ, GĐ trung tâm Y tế và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên diễn ra đúng quy định và trình tự. 02 đồng chí đảng viên mới đều tỏ sự xúc động nguyện trung thành với mục tiêu cách mạng của đảng hứa tiếp tục phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí bí thư Đặng Phúc Diệp trao quyết định kết nạp đảng viên cho Lưu Thùy Linh - Vũ Thị Thơm và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới đồng thời phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ dìu dắt 02 đồng chí trong thời gian tới đồng thời nhắn nhủ đảng viên mới trong thời gian dự bị cần tiếp tục phấn đấu trong công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất đạo đức trở thành đảng viên chính thức.

Ma Thị Bể Phòng TT- GDSK