ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM HUYỆN BẮC QUANG

01.08.2018 00:00

Ngày 4/7 Đoàn Sở Y tế Hà Giang do đồng chí Đặng Văn Huynh – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 các đơn vị y tế huyện Bắc Quang; Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở Y tế, Bệnh Viện đa khoa tỉnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM HUYỆN BẮC QUANG

ĐOÀN SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM HUYỆN BẮC QUANG

Ngày 4/7 Đoàn Sở Y tế Hà Giang do đồng chí Đặng Văn Huynh – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 các đơn vị y tế huyện Bắc Quang; Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở Y tế, Bệnh Viện đa khoa tỉnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Ban Giám đốc, trưởng, phó các khoa phòng thuộc các đơn vị y tế huyện Bắc Quang.

          Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị y tế cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao,, trên địa bàn không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra; chất lượng khám, chưa bệnh được nâng lên; đảm bảo cơ chế tài chính bệnh viện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; khai thác, sử dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh cải các hành chính tại đơn vị…Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua công tác kiểm tra các đơn vị trong công tác quản lý, điều hành, trách nhiệm trong công tác tham mưu, vai trò hoạt động của các hội đồng chuyên môn con hạn chế; công tác khám, chữa bệnh BHYT, chất lượng thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã vẫn còn một số bất cập, tồn tại, hạn chế.

          Kết luận tại buổi làm việc đống chí Đặng Văn Huynh đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị Y tế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 đồng thời yêu cầu Ban giám đốc các đơn vị tiếp thu những ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra để có các biện pháp khắc phục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quỳnh – TTYT Bắc Quang