LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TTYT BẮC QUANG

26.08.2019 15:43

Chiều ngày 20/08/2019,Chi bộ TTYT Bắc Quangthuộc Đảng ủy khối văn hóa xã hội đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú đang công tác tại TTYT Bắc Quang

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TTYT BẮC QUANG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TTYT BẮC QUANG

Chiều ngày 20/08/2019,Chi bộ TTYT Bắc Quangthuộc Đảng ủy khối văn hóa xã hội  đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú đang công tác tại TTYT Bắc Quang . Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, Chi bộ TTYT Bắc Quang đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Nguyên Trí Thức và đồng chí Hoàng Văn Tuyên - đã không ngừng phấn đấu dưới sự giúp đỡ của Chi bộ TTYT. Chiều ngày 20/08/2019, hai quần chúng nêu trên đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. giúp tiếp thêm sức mạnh để rèn luyện trở thành những người thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác Hồ đã dạy.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn  Duy Thực - Bí thư Chi bộ TTYT đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho hai đảng viên mới Nguyễn Trí Thức và Hoàng Văn Tuyên; đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

Bs Lưu Thùy Linh - Phòng TTGD-SK