TTYT Bắc Quang kiểm tra việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã Đức Xuân

08.07.2016 10:10

Ngày 06/7/2016, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Thời Phó giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại Trạm y tế xã Đức Xuân về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

TTYT Bắc Quang kiểm tra  việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã  Đức Xuân

TTYT Bắc Quang kiểm tra

việc thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã  Đức Xuân

                         

Ngày 06/7/2016, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Thời Phó giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại Trạm y tế xã Đức Xuân về thực hiện duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Đoàn kiểm tra trực tiếp sổ sách chuyên môn đánh giá về thực hiện duy trì Bộ tiêu chí, qua đợt kiểm tra đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện khá tốt như công tác phòng chống dịch, công tác dược, khám chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em- KHHGĐ và phòng chống SDDTE,cập nhật phần mềm quản lý Y tế xã phường và các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại đã được đoàn chỉ ra và hướng dẫn. BCĐCSSKND đã tiếp thu và khắc phục trong thời gian tới

Ma Thị Bể - Phòng TTGDSK