Trung Tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2024 (Đợt II)

28.06.2024 10:45

Trung Tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2024 (Đợt II)

Trung Tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2024 (Đợt II)

      Trung Tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2024 (Đợt II), từ Ngày 13 đến ngày 23/7/2024.

      Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện, và từng bước cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đảm bảo chủ động thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, gióp phần thành công thực hiện chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2024

Hoàng Thị Ngân TTYT - Bắc Quang